Tegnsprogstolk 2019-02-25T15:30:09+02:00

Skal du bruge en tegnsprogstolk?

Vi er et yderst dygtigt og kompetent tolkebureau med speciale inden for tegnsprogstolkning og lignende tolkningsopgaver. TeamTegn er et oplagt valg til som tegnsprogstolk. Vi har et team som har den fornødne erfaring inden for tolkeservice. Derfor er du sikret den bedste tegnsprogstolk.

Med mange års erfaring inden for tolkning i forbindelse med tegnsprogstolkning for hørehæmmede og personer med lignende handicap, så er vi godt rustede til at varetage jeres tolkeopgave.

Bestil en tegnsprogstolk

Kontaktoplysninger:

Telefon (evt. via tegnsprogstolk): 96 96 11 86
SMS: 20 80 55 50
Glide: 20 80 55 50
Skype: TeamTegn
FaceTime: tolk@teamtegn.dk
Mail: tolk@teamtegn.dk

Vi er efterhånden mange tegnsprogstolke, som hver især bidrager med stor erfaring og den bedste tolkeservice hvad angår tegnsprogstolkning. Sammen er vi et helt team som kan komme i kontakt med det offentlige eller hjælpe med en tegnsprogstolkning under et eventuelt uddannelsesforløb.

Find og kontakt en af vores nedenstående afdelinger for at høre nærmere. Vi har lokationer 3 steder i landet men er naturligvis fleksible overfor diverse opgaver.

Vi dækker både STUK (uddannelse) samt øvrige opgaver i hele landet. DNTM (sociale opgaver) sækker vi i hele landet med undtagelse af Region Sjælland.

Kontakt din kommende tegnsprogstolk